Stress, burn-out preventie, depressie en pijnbestrijding

De stress klacht komt vaak voort uit dingen die je wel weet maar waar je niets mee kunt of uit onderbewuste overtuigingen waar je niet zo makkelijk mee in contact kan komen.

stress amsterdam

In de therapie worden beide onderzocht, via b.v. RET klik hier d.w.z. rationeel emotieve therapie) Hier ga je kijken of er wel logica zit in je overtuigingen. Je denkt of vind iets al heel lang maar waar is t eigenlijk op gebaseerd?   De onderbewuste invloeden worden onderzocht d.m.v. hypnose waar je via je gevoel gaat kijken en onderzoeken waar de basis van je angst, overtuiging of onzekerheid ligt.

Je kunt verbaasd zijn over wanneer en hoe deze overtuigingen zijn gevormd. Je begrijpt hoe je “kinderlijke”  manier van denken je een foute overtuiging mee gaf. Nu je er met volwassen ogen naar kijkt kun je deze oude conclusie herzien vanuit de inzichten die je nu hebt. Onderbewuste drijfveren zoals b.v. perfectionisme  of ander gedrag dat je in de weg zit onderzoeken we  via delenwerk en regressie klik hier.

EMDR klik hier leent zich erg  goed voor het verzachten en hanteerbaarder maken van traumatische ervaringen.

Om je (stress-) hormoonhuishouding weer te normaliseren gebruik ik vaak hart-coherentie klik hier dit is een goede manier om de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. Je leert je eigen onuitputtelijke voorraad natuurlijke antidepressiva  (serotonine en bindingshormoon oxytocine aan aan te boren.

< Voor pijnbestrijding klik hier>    

STRESS

Stress is een zeer veelvuldig voorkomend verschijnsel en veroorzaakt zowel geestelijke als lichamelijke klachten  In de therapie richten we ons vooral op het doorbreken van de stressreactie.  Dit gebeurt o.a. door het onderzoeken van de mechanismen die in werking treden op het moment dat voorafgaat aan het ervaren van de stress. Erg belangrijk is het onderzoeken van de denkbeelden en de overtuigingen die hierbij horen. Hierbij wordt vaak delenwerk en regressie klik hier ingezet. Visualisaties, EMDR klik hier en de z.g. ego-versterking spelen een grote rol bij het hanteerbaarder maken van de beleving van de stress. Een zeer extreme vorm van stress is PTSS oftewel post traumatisch stress syndroom. Voor meer informatie klik hieronder.

< VOOR PTSS BEHANDELING MET EMDR KLIK HIER >

De psychische klachten die stress kan veroorzaken zijn zeer uiteenlopend, b.v. slaapproblemen, moeite met concentreren, vergeetachtigheid, dwangmatigheid,(zie dwangstoornissen klik hier) besluiteloosheid, onverschilligheid, zowel op het werk als privé, snel emotioneel worden en lusteloosheid.

De lichamelijke klachten zijn o.m. zijn: spanningshoofdpijn, verkrampte schouders, nek en kaak, zweethanden, hoge,korte ademhaling, spijsverteringsstoornissen, verzwakt immuunsysteem, slechter seksueel functioneren, bloeddrukstoornissen, maagzweren en algehele malaise.

Dit klinkt erg indrukwekkend en dat is zeker voor degene die met stress te kampen heeft. Gelukkig is er in de therapie heel veel te doen om deze complexe klacht te bestrijden.

Ik begin vaak de cliënten de hart-coherentie klik hiervan Dr. Serban-Schreiber aan te leren.

Deze zorgt voor een herstel van de endorfinen, de “gelukshormonen” die zijn verminderd en een normalisering van de enorme productie adrenaline en cortison die bij stress de hoogte in schiet.

PERFECTIONISME

burn-out perfectionismeMisschien ben je opgegroeid in een gezin waar presteren wel erg hoog in het vaandel stond. Als je dat hebt opgepikt als zo belangrijk dat daar de goedkeuring van je omgeving totaal van afhing, zou je een vorm van perfectionisme kunnen ontwikkelen. Perfectionisme is een ziekelijk gedrag en heeft niets te maken met plezier hebben om iets zo goed mogelijk te doen.Het is een gedrag dat wordt gedreven door de angst om niet goed genoeg te zijn en te worden afgewezen.

ONZEKERHEID

Zekerheid heeft te maken met je veilig kunnen voelen.

Als je vanaf jongs af  aan het idee hebt gehad dat je er mag zijn, dat er van je gehouden wordt “no matter what” dan heb je de grootste voorsprong  die je je maar wensen kunt. Jammergenoeg is er soms maar een enkele ondoordachte opmerking nodig om een kind het idee te geven dat hij niet goed genoeg is.  Je kunt dan levenslang vanuit die onderbewust opgeslagen angst om afgewezen te worden reageren. Je gaat heel hard werken en overcompenseren. Zo’n “onschuldige” opmerking, die vaak allang vergeten blijft hangen in het onderbewuste. Als deze wordt belicht en herzien kun je een enorme bevrijding voelen. De techniek die hier goed bij werkt is regressie of innerlijk kind klik hier.

BURN-OUT

< Voor burn-out test klik hier >

< Voor burn-out preventie traject klik hier>

Mensen die gevoelig zijn voor een burn-out hebben vaak overtuigingen die hen er toe drijven om te veel hooi op hun vork te nemen. Dit kunnen gedachten zijn zoals: “Als ik het niet doe, blijft het liggen”. “mijn collega’s hebben bepaalde verwachtingen van mij”. “ Ik heb hart voor de zaak”, etc, etc. Hierdoor worden de eigen grenzen niet meer goed herkend en in acht genomen, met als resultaat, dat het lichaam overschakelt op noodreserve energie. De dat stress-hormonen worden afgescheiden. Een langer durende periode van sstress pleegt roofbouw op het lichaam. De hele hormoonhuishouding en het immuunsysteem wordt verstoord.

Recent onderzoek aan de Universiteit van Groningen geeft aan dat tijdens perioden van stress  het “onderhoud” aan de zenuwbanen en de hersenen zelf tijdelijk wordt gestopt om de “indringer” (in dit geval de stress) aan te pakken. Je gaat steeds minder goed functioneren en het lijkt erop dat dit zelfs kan resulteren in een psychose. Burn-out beperkt zich meestal tot werk gerelateerde klachten die het gevolg zijn van deze lange periode van overbelasting en overspannenheid, net als bij een depressie is de stemming abnormaal verlaagd. Bij aanhoudende stress gaat je privé-leven hier ook onder lijden. Jammergenoeg vinden veel mensen het moeilijk om op tijd hulp te vragen voor deze problematiek. Ze gaan echter wel meteen naar een goeie garage zodra er iets piept of kraakt in de auto. Je kunt je afvragen of je niet een keer moet kijken in hoeverre je jezelf niet de moeite waard vindt of dat je geen hulp MAG vragen ( zie perfectionisme).

Burn-out is de naam voor de toestand waarin je terechtkomt na een te lang aangehouden periode van stress. Ofschoon kortdurende stress een positieve en zelfs  versterkend effect kan hebben op lichaam en geest, is langdurige stress uitputtend en funest voor het immuunsysteem.

Langdurig afgescheiden stesshormonen onderdrukken het immuunsysteem en het lichaam zowel als de geest kunnen niet meer optimaal functioneren. Om de hormoonlevels te normaliseren zet ik vaak hart-coherentie in, klik hier.
Zie de beschrijving van de symptomen hierboven bij STRESS.

HOE HERKEN JE EEN BURN-OUT

Mensen die gevoelig zijn voor een burn-out hebben vaak overtuigingen die hen er toe drijven om te veel hooi op hun vork te nemen. Dit kunnen gedachten zijn zoals: “Als ik het niet doe, blijft het liggen”, “mijn collega’s hebben bepaalde verwachtingen van mij”, “ Ik heb hart voor de zaak”, etc, etc. Hierdoor worden de eigen grenzen niet meer goed herkend en in acht genomen, met als resultaat, dat het lichaam overschakelt op noodreserve energie en dat stress-hormonen worden afgescheiden. Een langer durende periode van stress pleegt roofbouw op het lichaam en de hele hormoonhuishouding en het immuunsysteem wordt verstoord. Burn-out beperkt zich meestal tot werk gerelateerde klachten die het gevolg zijn van deze lange periode van overbelasting en overspannenheid, net als bij een depressie is de stemming abnormaal verlaagd. Er is dan sprake van een pathologische (=ziekelijke) daling van de stemming. Het is natuurlijk moeilijk om precies te zeggen waar de grens ligt tussen normale en een abnormale daling van de stemming. De overgang verloopt namelijk geleidelijk, net zoals de dag geleidelijk overgaat in de nacht. Toch wil men die grens graag zo nauwkeurig mogelijk aangeven. Dit is goed te onderzoeken in de eerste fase van de therapie.

DEPRESSIE

Bij een depressie is de stemming abnormaal verlaagd.  Er is dan sprake van een meer dan normale daling van de stemming. Het is moeilijk om precies te zeggen waar de grens ligt tussen een normale en een abnormale daling. De overgang verloopt meestal heel subtiel. Vaak heeft de oorzaak van een depressie te maken met een vorm van geblokkeerd zijn.

< Voor depressie test klik hier >

Je kunt hier denken aan het hebben moeten afsluiten van een periode in je leven, het niet meer verder kunnen in een relatie, je niet kunnen uiten in je persoonlijke leven of op je werk, het gevoel, niet verder te kunnen op welk vlak dan ook. In de therapie kan worden gezocht naar de oorzaken van dit vastlopen. D.m.v. hypnose  klik hier kunnen dieper liggende overtuigingen en gevoelens worden onderzocht, die niet zo makkelijk toegankelijk zijn voor de bewuste geest. Ik pas hier vaak delenwerk en regressie klik hier toe om deze te gaan onderzoeken.

Bij een depressie kunnen zich erg veel verschillende verschijnselen voordoen. Welke verschijnselen dit zijn en de zwaarte hiervan kan heel verschillend zijn. Het aantal en de aard hiervan kan van persoon tot persoon verschillen. Een depressie wordt niet altijd even snel ontdekt.Twee altijd aanwezige kenmerken zijn de zwaarmoedige stemming en het nergens meer plezier aan kunnen beleven.

POSTNALE DEPRESSIE OF POSTPARTUM DEPRESSIE

Een zwangerschap is emotioneel, fysiek en mentaal en sociaal een zeer ingrijpende gebeurtenis. Door de hormoonspiegel schommelingen kun je extreme gevoelswisselingen meemaken. Ongeveer 10% van de vrouwen krijgt na de bevalling een postnatale depressie, tegenwoordig vaker postpartum depressie genoemd. Dat zijn ongeveer 20.000 vrouwen per jaar. Sommige vrouwen kunnen maandenlang somber zijn. Ook al was je enorm blij om een baby te krijgen je kunt zomaar overvallen worden door een postpartum depressie. Syptomen  van deze depressie zijn prikkelbaarheid en je angstig en neerslachtig voelen. Deze gevoelens komen heel vaak voor in de eerste dagen na een bevalling. De enorme afname van oestrogeen heeft hier zeker mee te maken, een soort afkick. Als je echterls  maandenlang depressief bent is er zeker sprake van een postnatale depressie. In de  anti-depressie behandeling is hart-coherentie klik hier een belangrijk onderdeel omdat het de hormoonhuishouding direct normaliseert en de hierdoor veroorzaakte depressiviteit aanpakt. Verder werken we aan stress bestrijding en ontspanning d.m.v. visualisaties.

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top