Cognitieve Gedragstherapie Amsterdam

cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapeutische behandeling die de cliënt helpt de gevoelens en emoties die zijn gedrag beïnvloeden beter te begrijpen. De cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij talloze klachten waaronder depressie, traumaverwerking, angststoornissen, ADHD, dwangstoornissen, verslavingen, relatieproblemen eetstoornissen en stress.

De cognitieve gedragstherapie combineer ik mijn praktijk bijna altijd met de hypnotherapie. Het is om te beginnen heel belangrijk om op rationeel niveau duidelijkheid te krijgen over de aard van de klacht en de daarachter liggende logica of non-logica in kaart te brengen. Ik doe bijna altijd een beroep op RET, oftewel rationeel emotie therapie klik hier. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie en blijkt hier altijd zeer effectief. Daarnaast is het inzetten van de hypnotherapie een uiterst werkzame aanvulling. D.m.v de hypnotherapie  hypnose klik hier kun je de momenten waar vroeger de belemmerende overtuigingen werden gevormd weer opzoeken. Je kunt nu met alle volwassen inzichten deze momenten bekijken, de daar gevormde overtuigingen herzien naar wat nu bij je volwassen zelf past. Juist door het combineren van de cognitieve gedragstherapie met de hypnotherapie kun je op een veel dieper niveau effectief werken.

DE THEORIE ACHTER DE COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

De cognitieve gedragstherapie is  over het algemeen kortdurend en neemt meestal niet meer dan 6 tot 8 sesssies in beslag de therapie richt zich op het beter leren omgaan met de boven beschreven klachten. Tijdens de sessies leer je de destructieve gedachten en de daarbij behorende patronen in kaart te brengen en te veranderen

Het onderliggende idee achter de cognitieve gedragstherapie is dat onze gevoelens en gedachten ons gedrag sturen en  bepalen. Als je je bijvoorbeeld erg zorgen maakt over de veiligheid op de weg en in gedachten al de verschrikkelijkste ongelukken voorziet, zou je wel eens helemaal het verkeer kunnen gaan vermijden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere dingen waar je je zorgen om maakt, kans op besmetting, angst om niet goed genoeg te zijn, angst voor spreken in het openbaar, etc.  De cognitieve gedragstherapie is er op gericht om de cliënt te doen inzien  dat ofschoon ze geen controle kunnen hebben over alle aspecten van hun dagelijkse leven, ze wel kunnen leren dat ze controle kunnen krijgen over hoe ze de werkelijkheid interpreteren en hoe ze beter kunnen omgaan met alle aspecten van hun leefomgeving.

De cognitieve gedragstherapie is de laatste jaren steeds populairdere geworden vooral vanwege zijn korte duur en daardoor zoveel minder kostbaar blijkt dan de meeste andere vergelijkbare therapieën. Voor tarieven klik hier. De cognitieve gedragstherapie wordt gezien als “evidence based”, d.w. z. het is duidelijk aangetoond dat het mensen  met een breed scala aan klachten  helpt hun levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren.

              < klik hier om naar de uitgebreide site te gaan >

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top