Integratieve psychotherapie en hypnotherapie oftewel hypnose Amsterdam

Ik ben Jovanna Vriend en werk in mijn praktijk met integratieve psychotherapie en hypnotherapie. Tevens ben ik gecertificeerd hypnotherapeute. De meeste klachten blijken voort te komen uit oude overtuigingen die vaak al zijn gevormd in je jeugd.

Door deze d.m.v. hypnose, RET, NLPEMDR en cognitieve gedragstherapie te belichten en door de lichte vorm van hypnose kritisch te bekijken en te “updaten” ontstaat er een nieuwe dynamiek.  Hierdoor kom je niet meer in je oude valkuilen en onbewust automatisch gedrag terecht. Je zult merken dat er meer ruimte ontstaat in je denken en handelen en er nieuwe energie vrijkomt. Integratieve psychotherapie is een doeltreffende combinatie van:

HypnotherapieGedragstherapie

Hier gaan we onderzoeken waar je gedrag wordt gehinderd door oude veronderstellingen. Pas door hier bewust van te worden kan er iets gaan veranderen

Cognitieve therapie

Hier werken we aan het in kaart brengen van de gedachtenpatronen en overtuigingen waar je onbewust je gedrag, keuzes en gevoelens op baseert.

Hypnotherapie oftewel hypnose: klik hier voor uitleg

Je zult gemerkt hebben dat je eigenlijk rationeel best goed inzicht hebt in jezelf. De normale  gesprekstherapie werkt op rationeel niveau. Deze is echter niet in staatn om bij de onbewuste overtuigingen te komen. Het onderbewuste staat alleen open voor beelden. Daarom slagen visualisaties, metaforen, “filmpjes”  over je vroegere ervaringen er pas echt in om op dit niveau te werken.

Hypnose

Het onderbewuste begrijpt de taal van de ratio niet en is daarom alleen via deze beeldentaal te bereiken. Via een lichte vorm van hypnose waarbij je er nog helemaal bij bent. Je kunt dit vergelijken met een dagdroom of de beelden die je ziet als je leest. Het blijkt dat veel beslissingen worden genomen in milliseconden vanuit de wijsheid van je onbewust opgeslagen ervaringen. Ook belemmerende overtuigingen liggen hier al jaren opgeslagen. Het is enorm effectief dit archief opnieuw te belichten en ruimte te maken voor je volwassen inzichten. Beeldtaal is HET werktuig hiervoor.Kinderen b.v. denken nog heel sterk in beelden. Ze zijn daarom ook erg geschikt voor een behandeling waarbij  hypnotherapie wordt ingezet.

Voor alle behandelingen klik hier

Voor alle blogs klik hier

Behandeling van PDS oftewel prikkelbare darm syndroom/spastische colon d.m.v. hypnose klik hier.

Voor assessments. burnout preventie en business coaching, zie:

JIJ IN BEDRIJF klik hier

ZEKER VAN JE ZAAK klik hier

De duur van de therapie is gemiddeld 6 tot 8 sessies. Voor TARIEVEN  klik hier.

VOOR  RECENSIES klik hier

Hoe de kracht van je geest door o.a. hypnose kan worden ingezet voor het versterken van je hele systeem is te lezen in mijn scriptie over het stimuleren van het zelfgenezend vermogen.

______________________________________________________________

(Zie ook Youtube TED talk Lissa Rankin MD)

     SCRIPTIE klik hier

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top