RET Rationeel Emotieve Psychotherapie, doorzie je oude patronen

rationeel emotie therapieRET, Rationeel Emotieve Therapie wordt de laatste tijd ook wel REBT genoemd. De B is van behaviour oftewel gedrag. Bij RET gaat het erom de irrationele overtuigingen die mensen kunnen hebben te onderzoeken en de  irrationele manieren van denken om te zetten in rationele gedachten. Niet de problemen op zich zijn het die ons leven moeilijk maken, maar de manier waarop we over deze problemen denken en ze ervaren.

Het is zeker niet de bedoeling om de irrationele emoties te verzwakken of uit te schakelen. Op het moment dat een denkfout wordt ontdekt en herzien zul je merken dat de de emotie die door de denkfout werd opgeroepen vanzelf verzwakt of verdwijnt.

 Als eenmaal via de RET is ontdekt waar de denkfouten zitten, kunnen we deze oude overtuigingen gaan onderzoeken met Inner Child oftewel delenwerk klik hier ,Met RET ga je vragen  stellen zoals: “waarom is het zo belangrijk voor je om de goedkeuring van iedereen te krijgen?”, “Waar staat het geschreven dat andere mensen jou eerlijk moeten behandelen?”, “Als er een taak blijft liggen ben jij dan automatisch de aangewezen persoon om die te af te handelen?”, “Omdat jij  perse iets wil hebben, is het daarom ook wat je nodig hebt en goed voor je is?”  Met andere woorden; is iets automatisch waar omdat jij dat voelt of vindt?

Het opruimen van de denkfouten d.m.v. de rationeel emotie therapie geeft een heel nieuw perspectief.Problemen die onoverkomelijk leken worden nu door de rationeel emotie therapie doorzien en hanteerbaar of bestaan zelfs niet meer.

RET is wat mij betreft de aangewezen manier om de therapie te starten. Het is als het in kaart brengen van de obstakels en valkuilen zodat deze omzeild of opgeruimd kunnen worden. Er ontgaat hier meer ruimte omdat de rationeel emotie therapie helderheid en meer ruimte creëert.

 

 

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top