Inner Child oftewel Innerlijk kind therapie of Delenwerk

INNER CHILD, WERKEN MET VROEG GEVORMDE PERSOONLIJKHEIDSDELEN

Inner Child

Iedereen heeft wel eens gemerkt dat hij zich onder verschillende omstandigheden en situaties en met verschillende mensen anders gedraagt of voelt. Denk b.v. eens aan hoe je je gedraagt in de ouderrol, bij je eigen ouders, op het werk, in stressvolle of juist ontspannen situaties. We komen dan terecht in een rol, oftewel een deel van de persoonlijkheid.

Dit is geen aparte persoonlijkheid, maar meer een manier van denken die je ooit hebt ontwikkeld en waarin je terecht komt onder bepaalde omstandigheden. Deze “delen” zijn vaak al in de jeugd gevormd en reageren nog vanuit die onvolwassenheid of gekwetstheid. Via een lichte trance klik hier, te vergelijken met het helemaal opgaan in b.v.een goed boek of film kun je deze jongere delen vragen naar voren te komen en kan je een gesprek aangaan waarbij een beter begrip voor deze delen en een completer functioneren van de totale persoonlijkheid tot stand komt.

INNER CHILD THERAPIE BIJ VERSLAVING

Dit proces van de Inner Child therapie is heel erg doeltreffend bij verslavingsproblematiek omdat het “verslavingsdeel” op deze manier toegankelijker wordt voor de door jouw volwassen persoonlijkheid aangereikte nieuwe inzichten.

We gaan altijd uit van een “positieve intentie” van deze delen. Ze willen allemaal iets goeds voor je doen. Jammergenoeg doen ze dit vaak nog op een onvolwassen manier omdat de delen zelf gevormd zijn op een moment in je leven waarop je nog niet zo volwassen en verstandig was als nu. Je kunt hier spreken van een “update”, waarbij alle neuzen weer in dezelfde richting gaan staan.

Innerlijk kind

REGRESSIE

Als je merkt dat je in een bepaalde situatie heftiger reageert dan je zelf zou verwachten (out of context) ligt hier vaak een eerdere, heftige ervaring aan ten grondslag. Via het versterken van die emotie en het hierop concentreren, kan een brug in de tijd worden gevormd naar die eerdere ervaring.  Over het algemeen komt men met de Inner Child oefeningen in een regressie naar een vroeger moment in het leven maar het kan ook voorkomen dat het “probleem” waar je nu mee worstelt zijn oorsprong vindt in een eerder bestaan. Je kunt in de regressie therapie bij deze tot nu toe onbewuste herinnering terechtkomen en je innerlijke kind omarmen en helen. We gaan werken aan het traumatische aspect van deze gebeurtenis die zo’n indruk op je heeft gemaakt dat je hier nog steeds op reageert en last van hebt.

Je ziet vaak de huidige realiteit door de bril van die ervaring. Je hebt op dat moment in je verleden waarschijnlijk beslissingen genomen en conclusies getrokken om met deze situatie om te kunnen gaan. Ook kunnen hier bepaalde overtuigingen over jezelf en anderen zijn gevormd die je in je huidige leven in de weg staan. Deze worden onderzocht in de Inner Child therapie. Dit kan goed via RET klik hier, zijn ze nog werkzaam, of kloppen ze überhaupt wel? Hier kan ook weer d.m.v. een dialoog met de volwassen ik, bescherming, kracht en nieuwe (volwassen) inzichten worden gegeven aan dit jongere deel van de persoonlijkheid dat we in de visualisatie  tegenkomen. Regressie is een hele doeltreffende manier om in contact te komen met trauma uit de jeugd en ook uit meer recenter perioden. De kracht van de inzichten en de daaruit voortkomende  nieuwe overtuigingen en conclusies laten  grote veranderingen zien in het voelen en functioneren.

INNER CHILD THERAPIE OM WEER IN CONTACT TE KOMEN MET GELUKKIGE PERIODEN

Naast het oplossen en genezen van oude pijn is Inner Child therapie ook een prachtige manier om weer in contact te komen met mooie en bekrachtigende herinneringen.

Ik heb bij een aantal cliënten gemerkt dat zij een mooie en levendige periode in hun leven aan de kant hebben gezet. Hier kan bewust of onbewust veel verdriet  mee gepaard gaan.

Verschillende overtuigingen zoals, “daar ben ik te oud voor”, “dat past niet in mijn huidige leven”, dat is een afgesloten periode”, of tal van andere ideeën die misschien helemaal niet kloppen. Deze overtuigingen kunnen ook goed worden onderzocht via RET.

Op het moment dat weer contact kan worden gemaakt met deze gelukkige perioden of gebeurtenissen, blijken ze weer helemaal tot leven te kunnen komen. Ze kunnen dan worden ingezet als krachtbron in het hier en nu.

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top