Hart coherentie

hartcoherentieIk geef mijn cliënten bijna altijd de techniek van hartcoherentie mee. Deze techniek werd ontwikkeld door Dr Serban-Schreiber en staat beschreven beschreven in zijn boek, “Uw brein als medicijn” uit 2009. Deze simpel te leren oefening heeft een enorm effect op de gemoedstoestand. Deze oefening kan worden ingezet bij alle klachten waar wat extra evenwicht en rust kan worden gebruikt.

De werking van de oefening berust op het effect van de positieve gedachte op de hormoonproductie in de hersenen.   Op het moment dat je een gevoel van dankbaarheid oproept en dit gevoel zo gaat vergroten dat je het helemaal op zijn sterkst voelt, wordt er een signaal naar de hersenen gegeven dat de wereld op dat moment voor jou een veilige plaats is. De aanleiding voor de dankbaarheid is eigenlijk helemaal niet belangrijk,  je kunt zelfs het feit  dat het mooi weer is of dat je gezond bent of een leuke hond hebt gebruiken. Het is “werkmateriaal” om je hersenen in een bepaalde staat te krijgen, een staat waarin ze bereid zijn de kraan van de  gelukshormonen open te draaien. Hierdoor worden deze endorfinen en bindings-hormonen geproduceerd en de productie van stress hormonen (adrenaline en cortison) wordt verminderd. Hoe meer je deze oefening gebruikt des te sterker zal het effect worden.

Je beschikt op deze manier over een onuitputtelijke en altijd werkzaam blijvende hoeveelheid natuurlijke anti-depressiva.

De theorie van Dr. Servan-Schreiber gaat er van uit dat  het concentreren op een positieve emotie zoals b.v. dankbaarheid en je voor te stellen dat je  dit gevoel van dankbaarheid door je hart heen ademt. Dit heeft een een dermate effect heeft op het lichaam heeft dat er een signaal  wordt doorgegeven naar de hersenen dat alles in orde is. Hierdoor worden stress-hormonen verminderd en gelukshormonen geproduceerd.  Je maakt zo je eigen anti-depressiva aan.

Deze oefening wordt hartcoherentie genoemd  en staat uitgebreider beschreven in de scriptie in hoofdstuk 1.

Hartcoherentie ervaringen

Toen ik zelf met de techniek hartcoherentie  van Dr. Servan-Schreiber  ging werken, gebeurden er bij mij een aantal opmerkelijke dingen. Ik ging me veel rustiger en prettiger voelen als ik deze visualisatie een aantal keren per dag deed. Ik kreeg meer vertrouwen in mezelf en de toekomst en het besef zoveel dingen te hebben om dankbaar voor te zijn bleek op zich al een enorme krachtbron.

Dr. Serban Schreiber haalt een onderzoek aan van Dr. Luskin van de Stanford University bij een groep hartpatiënten. Deze mansen hadden last van kortademigheid oedeem vermoeidheid en depressie. Na het toepassen van  6 weken van hart-coherentie visualisaties  bleek het niveau van stress en depressie klik hier met 22 en 24% te zijn verminderd.. Bij andere studies bleek het niveau van DHEA, een verjongingshormoon met 100% te zijn toegenomen.

Zelf zegt hij hierover dat deze behandelwijze zich rechtstreeks tot het emotionele brein richt. Deze gaat bijna helemaal buiten de taal om. Ze levert het resultaat via het lichaam in plaats van het denken.

Hartcoherentie en het emotionele brein

“De voornaamste taak van de psychotherapeut is om het emotionele brein te “herprogrammeren”, zodat het wordt afgestemd op het heden, in plaats van door te gaan met reageren op situaties uit het verleden. Om dat te bereiken is het vaak doeltreffender om methodes te gebruiken die op het lichaam inwerken en zo direct het emotionele brein beïnvloeden, dan te rekenen op de taal en het denkvermogen waar dit brein maar in geringe mate voor toegankelijk is.

Ik merk dat de hart-coherentie oefening een perfecte aanvulling vormt op de hypnotherapeutische interventies die ik in mijn praktijk toepas zoals b.v. delen werk en regressie klik hier. Het emotionele brein beschikt over natuurlijke mechanismen voor zelfgenezing: aangeboren vermogens om evenwicht en welbevinden te herstellen. Deze zijn vergelijkbaar met andere zelfgenezing s mechanismen in het lichaam zoals littekenvorming over een wond of de bestrijding van een infectie.

Ik raad iedereen aan om na de behandeling de hartcoherentie oefening thuis te blijven gebruiken.

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top