EMDR bij post traumatische stress stoornis PTSS

post traumatische stress stoornis EMDRBij een post traumatische stress stoornis, afgekort PTSS is er sprake van een totaal overspannen zenuwstelsel waarbij de stress hormonen zijn overgestimuleerd. Bekend zijn de gevallen van militairen die terugkomen van het front en aan het Post traumatisch stress syndroom lijden. Je hoeft echter helemaal niet in een oorlogssituatie te zijn geweest om in post traumatische stress terecht te komen. Een verkeersongeval, misbruik, relatie problematiek met geestelijk en/of lichamelijk geweld en bijna alle hevige stress die te lang voortduurt kunnen je geestelijk zo ontwrichten dat er sprake is van PTSS.

PTSS openbaart zich vaak nadat je doodsgevaar of gevaar voor ernstige beschadiging hebt ervaren. Je kunt herbelevingen van deze angst in de vorm van angstvisioenen of nachtmerries hebben. Als je iets meemaakt of ziet dat op de traumatische gebeurtenis lijkt kun je weer helemaal in de oude angst terechtkomen. Je kunt deze prikkels met alle macht gaan vermijden waardoor je levensruimte en  levenskwaliteit enorm afneemt. Ook is het moeilijker om andere emoties zoals liefde en genegenheid te voelen omdat je stresshormonen nog alles overheersen. Een belangrijke rol speelt het herstellen van het bindingshormoon oxytocine. Als je weinig interesse meer hebt voor dingen waar je vroeger voor warm liep en kunt je vaak vervreemd en depressief voelen. Je toekomstbeeld is somber. Meer post traumatische stress stoornis oftewel PTSS symptomen zijn: moeite met inslapen, prikkelbaarheid of woede uitbarstingen, overdreven schrikreacties, extreme waakzaamheid, concentratie stoornissen, pijnklachten, verminderde intellectuele vermogens, relatieproblemen, langdurig ziekteverzuim en het overmatig gebruik van medicatie, alcohol of drugs.Op het moment dat meerdere van deze symptomen aanwezig zijn is er sprake van een behandeling complexe PTSS

EMDR THERAPIE BIJ POST TRAUMATISCHE STRESS STOORNIS PTSS

EMDR oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing bestaat uit een serie behandelingen waarbij de traumatische ervaring in de psychotherapie wordt opgeroepen en door afleidingstactieken zoals een vinger of oogbeweging minder sterk wordt opgeslagen in het geheugen. Je kunt hier meer over lezen bij  EMDR behandeling klik hier.

De PTSS behandeling bestaat verder uit het normaliseren van je op hol geslagen stresshormonen. Hart-coherentie klik hier is hier een hele prettige en werkzame therapie voor. Je stress hormonen worden afgebouwd en een gevoel van veiligheid komt hiervoor in de plaats. Vaak is er na een 6 a 8 tal sessies van de post traumatische stress stoornis therapie al een duidelijk voelbaar effect.

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top