EMDR verzacht trauma snel en effectief

EMDR AmsterdamEye Movement Desensitization and Reprocessing   (EMDR)  wordt succesvol toegepast bij mensen die last hebben van een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Ook zonder deze diagnose kun je veel baat hebben bij een EMDR behandeling.

Kom je maar niet los van die nare gebeurtenis of rouwproces, blijf je er voor je gevoel te lang mee bezig? Door in een veilige setting de herinnering telkens op te roepen terwijl de techniek van EMDR wordt toegepast verliest deze geleidelijk zijn impact. De beelden en de herinnering worden niet weggewist maar worden minder pijnlijk en hanteerbaar.

Een belangrijk onderdeel van de EMDR is de constante omwisseling van de aandacht van links naar rechts enz. Dit kan gebeuren met oogbewegingen waarbij de client de vinger van de therapeut volgt, met  klik signalen over een koptelefoon of door het aanraken van de linker en rechter lichaamshelft.

 

Terwijl dit gebeurt wordt door het stellen van vragen door de therapeut de traumatische herinnering opgehaald.

 

EMDR psychotherapie

De hernnering wordt als het ware losgemaakt uit het hersenbestand. De theorie is dat door de links rechts signalen een afleiding wordt veroorzaakt. Door deze afleiding zou de heropslag van de herinnering enigszins worden verstoord, waardoor elke keer de opslag iets minder goed verloopt en waardoor op den duur het trauma verslijt, de scherpe kantjes kwijtraakt en hanteerbaarder wordt.  EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij met name PTSS. Bij dit trauma zou je kunnen stellen dat de client als het ware “vastzit” in de tijd. Hij blijft de reacties dwangmatig herhalen en herbeleeft de emoties telkens opnieuw. B.v. iemand die een vliegramp heeft meegemaakt ziet telkens als hij een vliegtuig ziet weer het moment van de ramp voor zich en ruikt misschien wel de brandlucht en hoort de kreten van de andere angstige passagiers. Hij zal reageren alsof het gevaar reëel is, ook al weet hij rationeel dat er geen werkelijk gevaar is.
Met EMDR is het heel goed mogelijk de heropslag van deze emoties zodanig te verstoren, dat  de ervaring hanteerbaar wordt voor de client.
EMDR kan ook goed gebruikt worden om juist weer contact te maken met een gevoel dat verdrongen of vergeten is maar nog wel zorgt voor onrust die je niet kan plaatsten.
Door de links/rechts beweging, via het oog of het oor wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen de linker en de rechter hersenhelft. Door de uitwisselingsstroom van informatie en prikkels die hier wordt gestimuleerd is het mogelijk bij deze oude beelden of emoties te komen op een completere en veilige manier. Het gevoel en het verstand werken op deze manier meer samen. Zie ook delenwerk en regressie klik hier.

De behandeling heeft meestal na 6 tot 8 sessies al goed merkbaar resultaat.

 

 

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top