Behandeling verslaving en stoppen met roken

behandeling verslaving Amsterdam

Waarom raakt de een verslaafd en kan de ander moeiteloos omgaan met de “verleidingen van de verslaving”? De vraag is waarom het middel zo aantrekkelijk is voor jou.

WAT GEEFT HET JOU?

Blijkbaar is hetgeen dat je ervaart, krijgt of voelt zo kostbaar dat je er heel erg veel voor over hebt. Naast geld kan het je je relatie, je baan, je gezondheid en je sociale leven kosten.

Behandeling verslaving

Ik maak gebruik van componenten van het Minnesota model, het z.g. 12 stappen plan.  De  Minnesota Model kritiek is niet geheel onterecht. Mensen voelen vaak een opgelegd gedachten en spiritueel patroon dat niet altijd overeen komt met henzelf. Ik probeer heel flexibel te zijn wat betreft de levensvisie van de client. Essentieel in mij  therapie is het onderzoek naar de diepere lagen waar de oorzaak van de verslaving ECHT ligt. Drugsverslaving, alcohol-, nicotine-, gok-, seksverslaving en andere verslavingen vertonen vaak hetzelfde patroon. Aan de grondslag ervan ligt vaak een gevoel van onbehagen. Je hoeft je hier niet eens bewust van te zijn, maar op het moment dat je misschien wel op een heel vrijblijvende manier met het middel in aanraking komt merk je dat dit gevoel van onbehagen wordt verzacht. Het wordt naar de achtergrond verdreven of is zelfs helemaal niet meer aanwezig voor je gevoel. De aard van het probleem kan heel verschillend zijn, onzekerheid, het einde van een relatie, overtuigingen over jezelf, die je al in je jeugd opgedaan kan hebben of een lichamelijk probleem zoals chronische pijn of een verwonding. Het lijkt op den duur alsof de enige mogelijkheid om met dit probleem om te gaan, het middel steeds weer op nieuw te gebruiken is. Je ervaart het als een echt probleem. Je vind dat de toestand waarin je verkeerd ondraaglijk is, toch kan je, geen oplossing vinden voor dit probleem behalve je ervoor te verdoven. Bijna iedereen heeft dit wel eens in meer of mindere mate meegemaakt. Het verschil tussen een verslaafde en een niet verslaafde is dat de eerste er voor kiest om dit gedrag tot een herhalend en blijvend patroon te maken en de laatste zich ervan kan losmaken.

< TEST JEZELF OP SEKSVERSLAVING >

HEROÏNE VERSLAVING

Heroïne is geen stof die je vrijblijvend kunt gebruiken. Na soms al enkele keren gebruik merk je een lichamelijke en ook geestelijke afhankelijkheid.

Opiaten zijn zo sterk gelijkend op stoffen die van nature in de hersenen voorkomen, dat ze de plaats daarvan snel innemen en het lichaam het signaal geven, “er zijn voldoende opiaten binnen, er hoeft door de hersenen zelf niet meer geproduceerd te worden”. Het resultaat is dat als er niet meer van buiten af wordt aangevoerd, er een tekort in de natuurlijke levering blijkt te zijn ontstaan. Je voelt het tekort, dit worden de afkickverschijnselen genoemd.

Behandeling verslaving:Je hersenen veranderen hierdoor en je gaat steeds meer tijd besteden aan het voorzien van je hersenen van deze plaatsvervangende “feel good” stoffen. Een zeer werkzame interventie in de verslavingszorg om het hormonale evenwicht in de her

senen te herstellen is de hart-coherentie klik hier. Het moeten “scoren” gaat ten koste van alles. Je leven, je carrière, je gezondheid en je relaties komen in het gedrang. Waarschijnlijk ben je je allang bewust van alle negatieve kanten van het gebruik. Het belangrijkste is dat je bereid  bent om naar het probleem te willen gaan kijken, anders was je niet op deze site. Laat je niet lijden door angst, Het gaat om jou en je vrijheid en levensgeluk. Wees alvast trots op het feit dat je je al op het punt bevind om naar hulp en een oplossing uit te kijken.

COCAÏNE VERSLAVING

Cocaïne werkt op de hoeveelheid dopamine in de hersenen, als je vaak gebruikt wordt je eigen voorraad niet meer zo makkelijk aangemaakt. Het resultaat daarvan is de afkick, de onrust, de depressieve gevoelens en een grote  behoefte opnieuw te gaan gebruiken.

Behandeling verslaving:Waar we in de therapie voor je cocaïne verslaving aan kunnen werken is het weer in evenwicht brengen van je hormonen. Het cocaïne gebruik neemt de regulering van dopamine, het hormoon dat je bevrediging geeft, totaal over. Je natuurlijke productie stopt bijna omdat er genoeg stimulans van buiten komt door je cocaïne verslaving. Belangrijk is jouw natuurlijke productie weer op te starten d.m.v. de hart-coherentie klik hier met deze techniek krijg je direct meer controle over je eigen lichaam. Ook de triggers en overtuigingen over het  cocaïne gebruik zijn heel belangrijk om te onderzoeken met delenwerk en regressie klik hier.

Ongeveer 55.000 mensen In Nederland zijn verslaafd aan cocaïne. 10.000 mensen  vragen professionele hulp bij de verslavingszorg.  Vaak gebruiken mensen met een cocaïneverslaving ook opiaten (18%) of alcohol (20%). Vaak wachten mensen erg lang met het zoeken naar hulp om van de verslaving af te komen. Je maakt jezelf wijs dat het wel meevalt en denkt alleen aan de momenten dat het gebruik nog wel voor je “werkte”. Wees alvast trots op het feit dat je je al aan het rondkijken bent op zoek naar hulp en een oplossing.

CANNABIS VERSLAVING

Behandeling verslaving: Ofschoon aan cannabis de naam soft-drugs wordt gegeven, is dit allang geen juiste benaming meer. Als vooraanstaand tuinbouwland heeft Nederland zich overtroffen wat betreft het doorkweken op THC gehalte. Het THC-gehalte (de werkzame stof) is aanzienlijk omhoog gegaan. Uit recent onderzoek blijkt dat de THC op de receptoren in de hersenen gaat zitten waar een van nature antipsychotische stof “Anandamide” zijn weg naar binnen vindt. Door langdurige bezetting van deze receptoren worden vaak psychosen uitgelokt. De term soft-drug staat niet in verhouding tot de krachtige verslavende werking van cannabis.

Bij  de niet door gekweekte vorm van cannabis, was er van nature een anti-psychotische stof aanwezig. Door het doorkweken op THC gehalte is deze stof uit de plant verdwenen. Zeker voor jongeren, wiens hersenen nog in ontwikkeling zijn kan dit ernstige gevolgen. De kans op het optreden van een psychose wordt hier vele malen groter door. Je kunt verder last hebben van:

  • Onrust, angstig, paranoia
  • Denk – en geheugenproblemen
  • Vaak: droge mond, rode ogen, duizelig, hartkloppingen en minder vaak: misselijk en hoofdpijn

Langere termijn risico’s van cannabis verslaving:

  • Luchtwegaandoeningen
  • Long-, mond-, en keelkanker
  • Vergeetachtigheid
  • De emotionele ontwikkeling kan achter blijven ( bij jongeren vooral)
  • Stoornissen in de concentratie
  • Depressie en schizofrenie

Vraag hulp bij stoppen met blowen

Stoppen met blowen van cannabis is niet alleen een kwestie van wilskracht. Vragen om hulp is een teken van kracht en erg verstandig. Dit is een van de zaken die tijdens de behandeling duidelijk wordt uitgelegd. Stoppen doe je zelf, maar goede ondersteuning vanuit de verslavingszorg is even belangrijk.

ALCOHOL VERSLAVING

Het drinken van alcohol wordt vergeleken met het gebruik van andere verslavende middelen normaal gevonden. Niemand kijkt er zelfs van op, als je een keer te veel drinkt. Dit maakt het ook voor jezelf erg moeilijk om je te realiseren wanneer het gebruik van alcohol zo ver gaat dat het je schade aan je lichaam. geest of sociaal functioneren oplevert.

Behandeling verslaving: Het feit dat je op deze site kijkt betekent waarschijnlijk, dat je je wel realiseert, dat je er iets aan wil doen. Als vrouwen meer dan 14 en mannen meer dan 21 glazen alcoholhoudende drank drinken per week, wordt er gesproken van problematisch gebruik. In ons land zitten ruim een miljoen mensen boven deze grens. Slechts 10%  hiervan vinden dat ze een probleem hebben en hebben hier met hun huisarts over gesproken.

In Nederland zijn er meer dan een miljoen mensen die boven deze grens zitten. Slechts 10% hiervan is bij de huisarts bekend. Ongeveer 300.000 mensen hebben een echte alcoholverslaving. Iedereen is bekend met de gevolgen van  overmatig alcoholgebruik.
Kenmerkend zijn: sociaal slecht functioneren, jezelf isoleren, niet goed eten, slecht relaties en vriendschappen onderhouden, beschadigingen aan de lever, alvleesklier en de hersenen, denk b.v. aan de ziekte van  Korsakov. Waarschijnlijk weet je dit allemaal wel, maar de verslaving helpt je erg goed om dit weg te kunnen stoppen. Je bent op deze site, omdat je je realiseert dat je zo niet door wil of kan gaan. Gefeliciteerd, dat is de eerste stap op weg naar verslavingszorg en genezing van een hele gemene ziekte die alcoholverslaving heet.

stoppen met roken

STOPPEN MET ROKEN

De vraag is waarom het roken zo aantrekkelijk is.

WAT BETEKENT HET VOOR JOU?

Je kent  vast alle ideeën en leugens die worden gebruikt om maar te blijven roken. Het is een moment van rust, een moment voor mezelf. Het is een beloning, een ontspanning, zo lekker na t eten, na sex, na een lange werkdag. M’n opa rookte tot z’n 94e etc.

Het is belangrijk om om deze onderliggende redenen en leugens te gaan onderzoeken en uit te vinden waarom roken nou toch zo belangrijk voor je is. Door delenwerk klik hier  in te zetten gaan we onderzoeken wat je drijfveren zijn en door middel van de Rationeel emotieve therapie RET klik hier gaan we bekijken of dit allemaal wel klopt en vooral wat je werkelijk wil en wat voor een enorme WINST er te behalen valt als je deze hardnekkige verslaving van je afschudt

Stoppen met roken is zo moeilijk omdat de redenen waarom je ooit bent gaan roken, je allang niet meer duidelijk voor de geest staan. Vaak rookt je al zo lang dat je je eigenlijk nooit meer afvraagt waarom je rookt.

Behandeling verslaving: Naast de duizenden verslavende bestanddelen is nicotine dubbel gevaarlijk omdat nicotine zo veel lijkt op een neurotransmitter (boodschapper molecuul) die van nature in onze hersenen voorkomt. Als je eenmaal rookt is het heel moeilijk om redelijk hierover te zijn omdat dit molecuul heel erg goed is in het doen wegstoppen van alles wat negatief is aan de verslaving aan deze nicotine.

Daarom komen de waarschuwingen op de pakjes alleen binnen bij mensen die nog niet roken en niet bij de slachtoffers zelf.

Behandeling  nicotine verslaving

De therapie bestaat meestal uit 3 sessies.

We gaan werken aan bewustwording d.m.v. hypnose klik hier en kracht verzamelen door versterkende visualisaties om de strijd aan te gaan. Het is eventueel mogelijk om in overleg met de huisarts een aantal weken een middel voor te schrijven dat de nicotine opname in de hersenen blokkeert.

Alvast gefeliciteerd met het feit dat je op de site bent. Dit is een eerste stap. De therapie wordt veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bel gerust als je iets meer wil weten 0648750093.

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top