Trance interventies Integratieve Psychotherapie

trance psychotherapie

INTERVENTIES GEBRUIK MAKEND VAN TRANCE, AANGEREIKT VANUIT DE INTEGRATIEVE  PSYCHOTHERAPIE

< klik hier om naar de uitgebreide site te gaan >

Kees Meijer zegt in het Handboek Psychosomatiek dat  hypnotherapeutische methoden vooral geïndiceerd zijn bij klachten die bij gebruik van behandelvormen die met het ‘bewuste’ werken, niet verdwijnen. Hypnotherapeutische methoden kunnen er op gericht zijn klachten te verkennen, onderliggende conflicten te bewerken, terug te gaan naar de oorzaak van de klacht of een zelfhelende houding te bevorderen en de placeborespons op te wekken.

Tevens vestigt hij de aandacht op recent onderzoek waaruit blijkt dat moedeloosheid het limbisch systeem beïnvloed waardoor de lichamelijke afweer verzwakt en ziekten ontstaan. Hoop (en suggestie) doen dus klachten verminderen.

( Meijer, 2003.)

Ik heb met een aantal van mijn clienten met klachten zoals astma, reuma en kanker gewerkt met een combinatie van visualisatie, symbooldrama in de vorm van de lichaamstocht en Simonton achtige interventies, waarbij de cliënt actief wordt aangespoord de kwaal met eigen verbeeldingskracht te lijf te gaan.

In het verlengde hiervan liggen andere ontspanningsmethoden die met visualisaties werken zoals die van Kabatt-Zinn , het meditatief ontspannen bij bestrijding van pijn en stres , de progressieve relaxatie van Jacobson en de methode van Wolinsky  die de cliënt toestaat de oude, in trance opgeroepen klacht bewust in het hier en nu ten volle te ervaren.

Afgezien van de onmiddellijke resultaten zoals klacht- of pijnvermindering en het reduceren van  de hiermee gepaard gaande stress, viel mij ook op dat het mobiliseren van de eigen kracht  een sterke vergroting van  het gevoel van innerlijke lotsbepaaldheid, d.w.z. het besef zelf iets te kunnen doen,  tot gevolg heeft.

Bij de methode van Simonton, worden visualisaties gebruikt waarbij de cliënt zich voorstelt dat de kwaal wordt bestreden in een levendige symbolische voorstelling, b.v.  d.m.v. ridders te paard, die de kankercellen aan hun lans rijgen.

Hoewel deze methode voor kankerpatiënten is ontwikkeld zijn de visie en methoden ook bruikbaar voor  andere (psychosomatische) klachten.

Meijer zegt hierover  dat in het genezingsproces van ziekten en klachten het eigen aandeel (motivatie en levenskracht)  vaak belangrijker zijn dan dat van medicijnen bestraling of ingrepen.

Het echtpaar Simonton, hij was radioloog en directeur van een Texaans Kankerinstituut en zij psychotherapeute voor kankerpatiënten, ontwikkelde een behandeling voor kankerpatiënten die gericht is op het wekken van hoop, positieve verwachting ( self fulfilling prophecy)  en het doen ontstaan van een nieuw levensperspectief.

De therapie kan soms beginnende kanker genezen; in veel gevallen wordt het ziekteproces vertraagd en wint het resterende leven aan kwaliteit. Men kan zo zijn”‘placebo effect” in eigen hand nemen.

De kracht van de therapie is dat het een structuur biedt waarin systematisch diverse thema’s  worden bewerkt en die gericht is op het herwinnen van zelfrespect en levenskracht in een kritieke levensperiode. (Meijer,2003)

Het doel van de therapie is de “kracht van de geest” van de cliënt te vergroten en zijn vermogen op te voeren en hem “intern lotsbepaald” te maken.

Als stress en machteloosheid de afweer afzwakken , kan omgekeerd een positieve levensoriëntatie  de afweer vergroten en ziekten voorkomen.

Via de trance van de  visualisatie wordt hier ook weer een prachtige manier getoond om invloed te hebben op “normaal “ niet zo makkelijk te sturen processen die bijdragen aan een optimaler, dus gezonder functioneren.

Tevens wijst hij op het nut van ego-state-therapie klik hier, deze werkt met een persoonlijkheids “deel”, dat verantwoordelijk is voor de klacht, het deel wordt in trance opgeroepen  en er kan worden onderzocht waar dit deel de overtuigingen opdeed, op welke wijze dit deel wil helpen, wat het nodig heeft en of de opgeslagen besluiten en strategieën nog steeds voor de persoon werken.

Een vergelijkbare methodiek is de regressie klik hier, waar de cliënt in trance teruggaat naar het (traumatische)  ontstaansmoment van de klacht.

Hier verkent deze het ontstaansmoment en worden de vragen gesteld zoals, hoe de klacht toen hielp, waarbij deze hielp, wat de cliënt toen nodig had en hoe de klacht op dit moment nu nog nodig is om het probleem op te lossen. Een oude pijn of verdriet kan worden opgeroepen, doorvoeld en verzacht. Tevens kunnen uitspraken  in een nieuw  en volwassen daglicht worden gehoord omdat de cliënt er nu met de volwassen geest en competenties die daarbij horen aanwezig is.  Dit leidt vaak tot het nader bezien van vroeger genomen besluiten en conclusies die onbewust zijn opgeslagen. De cliënt krijgt nu de kans deze vanuit een volwassen perspectief te benaderen en  te herzien.

Ten Dam zegt hierover het volgende:

“Door opnieuw door de veroorzakende ervaringen heen te gaan, maken we de ladingen los en verwerken ze alsnog.  Een marteling herbeleven, hoe erg ook, is onvergelijkbaar minder erg dan de echte marteling.De ervaring is homeopathisch verdund,  en geeft juist daardoor inzicht en overzicht.Wat we toen niet begrepen, alleen al door de pijn en het verdriet en de honger en  kou, begrijpen we nu wel.”

( ten Dam, 2001, blz. 104.)

Het werken met delen en regressie zijn denk ik zeer waardevolle methodes om de eerder in het  leven opgedane overtuigingen te ‘up daten’ en zo de weg vrij te maken naar totale en werkelijke genezing, die dan  door het totaalwezen van de cliënt wordt toegestaan en ondersteund.

Ten Dam zegt hierover i.v.m. met een regressiesessie die hij met een studente deed:“Verandert dit  (de regressie en de daarbij behorende interventies ) haar karakter? Ja en nee.  Ze verliest een hardnekkige emotie en kan de onderliggende instelling weer aannemen.  Dit is integratie, helen, therapie.Dat maakt haar niet zwak, zacht of naïef.  Een zwaar stuk wapenrusting kwijt te raken betekent een handicap kwijt raken – zeker in tijden van vrede. Een krachtig, open karakter is een structuur die vrijmaakt.

Regressie gaat niet over universele vergeving of onvoorwaardelijke liefde.Het gaat om begrip, aanvaarding en groei; om in evenwicht en in je kracht te komen.Het gaat om psychische en geestelijke gezondheid.” (ten Dam,2001,blz.72.)              12

De hypnotherapie ”an sich”, heeft natuurlijk al een jarenlange reputatie van succesvolle behandeling van zeer uiteenlopende klachten, waarbij vooral het limbisch systeem een rol speelt. Hier is zoveel literatuur over beschikbaar dat ik niet denk alle hiervoor geschikte klachten te hoeven benoemen.

De definitie van hypnose zoals Hans ten Dam deze geeft in zijn boek Catharsis en Integratie is de volgende:

“Een trance waarin onze aandacht geïntegreerd is, naar binnen of naar iets buiten ons.We zijn tijdelijk minder alert en minder bewust van onze omgeving.Onze waarneming van tijd verandert en we worden meer bewust – of juist minder – van ons lichaam. Imaginatieve mogelijkheden nemen toe.Onze lichamelijke toestand verandert, onze huidweerstand wordt groter,  hersengolven worden trager en we worden slomer en stiller.

Hypnotiseren induceert deze trance, gewoonlijk door anderen (hypnotiseur) en soms door onszelf (zelfhypnose). Hypnotherapie verloopt in trance. In deze toestand kunnen we makkelijker  vorige ervaringen exploreren en makkelijker suggesties in ons opnemen.”

( ten Dam,2001, blz. 396.)

Het voorbeeld van het succesvol bestrijden van b.v. PDS is denk ik het mooiste voorbeeld van een succesvolle aanpak via hypnotherapie. Hypnotherapie wordt nu officieel erkend als zijnde  de meest doeltreffende manier om deze zware, sociaal debiliterende en lichamelijk verzwakkende ziekte  het hoofd te bieden.

Misschien lijkt het behandelen van de interventies uit de Integratieve Psychotherapie vanuit het kader van de opleiding gezien overbodig, maar ze leveren zeer werkzame voorbeelden van de doeltreffendheid van het inzetten van trance en voor de hiermee niet bekend zijnde lezer, denk ik dat dit verhelderend en inzicht gevend kan werken.

Wat ik heb gepoogd aan te tonen met de selectie van deze interventies, is hun bruikbaarheid in het kader van het stimuleren van het zelfgenezend en regenererend vermogen en het belangrijke feit dat dit prachtige voorbeelden zijn van het gebruik van trance om zowel het lichamelijke als geestelijke genezingsproces te beïnvloeden.

Het praktisch gebruik ten opzichte van het opwekken van het zelfgenezend vermogen van al deze interventies uit de Integratieve Psychotherapie zie ik als enerzijds, de weg vrij makend naar een gezond zelfbeeld, de genezing van de geest  en het zichzelf gunnen en toestaan van gezond worden. Anderzijds als het rechtstreeks aanspreken van de zich op het onbewuste niveau bevindende helende kracht.

                                    < klik hier om naar de uitgebreide site te gaan >

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top