Loopbaanbegeleiding en burn out preventie Jij In Bedrijf

loopbaanbegeleiding

Werkend in je eigen bedrijf of in een verantwoordelijke functie in loondienst is ‘t van vitaal belang om helemaal lekker in je vel te zitten.

LOOPBAANBEGELEIDING EN BURN-OUT PREVENTIE

Ik heb een speciaal traject loopbaanbegeleiding ontwikkeld om tekenen van een aankomende burn-out te signaleren en die te voorkomen voordat enorme schade wordt aangericht aan het zenuwstelsel en zeer hoge kosten moeten worden gemaakt om te reïntegreren.Het burn-out preventie traject bestaat uit 6 sessies van een uur waarin de onderliggende belemmerende ideeën worden getoetst en gereset d.m.v. RET, cognitieve gedragstherapie, NLP en visualisaties.

Doe de burn-out test

Het is uitermate belangrijk in kaart te gaan brengen waar je blinde vlekken, valkuilen en aangeleerde overlevingsmechanismen (coping strategies) zich bevinden. Een ander onderdeel is het onderzoeken van de patronen van je collega’s, werknemers en/of leidinggevenden aan de hand van specifieke vragen omtrent de patronen op de werkvloer.

D.m.v de roadmap die ontstaat krijg je inzicht in de onderliggende patronen van de mensen om je heen EN in die van jezelf. Hierdoor ontstaat een enorme voorsprong en vermogen tot anticiperen op andermans gedrag vanuit hun blootgelegde patronen.

Dit levert meer zelfvertrouwen op en een gevoel van kracht en veiligheid. Tenslotte kun je pas echt goed presteren als je beschikking krijgt over nieuwe energie die het gevolg is van een gevoel van veiligheid en overzicht op je situatie.

Als coach en mentor is dit voor is het proces van de loopbaanbegeleiding een spannende uitdaging en een gezamenlijke speurtocht die veel oplevert zoals het verminderen van perfectionisme, werkstress en het voorkomen van de gevreesde burn out. Bijkomende factor: je zult meer plezier in je werk gaan krijgen.

burn-out preventieWAAR LIGT JE KRACHT EN PASSIE EN WAAR LIGGEN JE VALKUILEN ?

Heel veel gedrag vindt zijn oorsprong in de overtuigingen van onze jeugd. We nemen automatisch de normen en waarden over van het gezin en de omgeving waarin we opgroeien. Je kent ongetwijfeld je sterke kanten en talenten, je weet ook heel goed in welke situaties je minder uit de verf komt, minder energie en enthousiasme voelt en je soms zelfs geblokkeerd lijkt te raken. Het lastige is dat deze mechanismen op onderbewust niveau liggen. Door tijdens de loopbaanbegeleiding de focus naar binnen en naar een dieper niveau te richten d.m.v. visualisaties kun je het moment waarop deze overtuigingen werden gevormd opzoeken. Ze worden op waarde getest en ge-update naar je huidige volwassen staat.

Het traject  omvat loopbaanbegeleiding, loopbaanadvies, jobcoaching en life coaching bij een eventuele carrière switch. Als je voelt wel op de juiste plek te zitten onderzoeken we waar er gestroomlijnd kan worden. Soms wordt je gehinderd door belemmerende overtuigingen, deze kunnen zo destructief zijn dat ze je  plezier en functioneren op het werk volkomen ondermijnen. De loopbaanbegeleiding en  life coaching gaan je stimuleren te  leven en te werken vanuit je passie. (zie hieronder)

Misschien herken je jezelf wel  enigszins in de volgende voorbeelden:

PERFECTIONISME

Misschien ben je opgegroeid in een gezin waar presteren wel erg hoog in het vaandel stond. Als je dat hebt opgepikt als zo belangrijk dat daar de goedkeuring van je omgeving totaal van afhing, zou je een vorm van perfectionisme kunnen ontwikkelen. Perfectionisme is een ziekelijk gedrag en heeft niets te maken met plezier hebben om iets zo goed mogelijk te doen. Het is een gedrag dat wordt gedreven door de angst om niet goed genoeg te zijn en te worden afgewezen.

ONZEKERHEID

Zekerheid heeft te maken met je veilig voelen

Als je vanaf jongs af  aan het idee hebt gehad dat je er mag zijn, dat er van je gehouden wordt “no matter what” dan heb je de grootste voorsprong  die je je maar wensen kunt. Jammergenoeg is er soms maar een enkele ondoordachte opmerking nodig om een kind het idee te geven dat hij niet goed genoeg is.  Je kunt dan levenslang vanuit die onderbewust opgeslagen angst om afgewezen te worden reageren, heel hard werken en overcompenseren. Als zo’n “onschuldige” opmerking, die vaak allang vergeten is maar in het onderbewuste nog sterk speelt wordt belicht en herzien kun je een enorme bevrijding voelen. De techniek die hier goed bij werkt is regressie of innerlijk kind klik hier.

BURN-OUT EN BURN-OUT PREVENTIE

Mensen die gevoelig zijn voor een burn-out hebben vaak overtuigingen die hen er toe drijven om te veel hooi op hun vork te nemen. Dit kunnen gedachten zijn zoals: “Als ik het niet doe, blijft het liggen”, “mijn collega’s hebben bepaalde verwachtingen van mij”, “ Ik heb hart voor de zaak”, etc, etc. Hierdoor worden de eigen grenzen niet meer goed herkend en in acht genomen, met als resultaat, dat het lichaam overschakelt op noodreserve energie en dat stress-hormonen worden afgescheiden. het is van levensbelang om de burn-out symptomen op tijd te herkennen en het burn-out preventie  traject op tijd te starten.

Een langer durende periode van stress klik hier pleegt roofbouw op het lichaam en de hele hormoonhuishouding en het immuunsysteem wordt verstoord.

Recent onderzoek aan de Universiteit van Groningen geeft aan dat tijdens perioden van stress  het “onderhoud” aan de zenuwbanen en de hersenen zelf tijdelijk wordt gestopt om de “indringer” (in dit geval de stress) aan te pakken. Je gaat steeds minder goed functioneren en het lijkt erop dat dit zelfs kan resulteren in een psychose. Burn-out beperkt zich meestal tot werk gerelateerde klachten die het gevolg zijn van deze lange periode van overbelasting en overspannenheid, net als bij een depressie is de stemming abnormaal verlaagd. Bij aanhoudende stress gaat je privé-leven hier ook onder lijden. Jammergenoeg vinden veel mensen het moeilijk om op tijd hulp te vragen voor deze problematiek. Ze gaan echter wel meteen naar een goeie garage zodra er iets piept of kraakt in de auto. Je kunt je afvragen of je niet een keer moet kijken in hoeverre je jezelf niet de moeite waard vindt of dat je geen hulp MAG vragen ( zie perfectionisme).

burn-out verschijnselen

DE AANPAK

 

UPDATE/UPGRADE

We werken met diverse technieken om op rationeel niveau EN met het gevoel te werken.

Je gevoel lijkt vaak ondergeschikt aan je verstand. In werkelijkheid wordt 99% van je beslissingen vanuit je onderbewuste, je buikgevoel gestuurd. Met behulp van o.a. RET, EMDR, visualisaties NLP, cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie wordt dit braakliggend terrein in kaart gebracht en de blinde vlekken worden belicht.

Zie behandelingen klik hier.

Juist de combinatie van deze technieken zorgt voor  het  kunnen exploreren en op de kaart zetten van je bewuste en onderbewuste overtuigingen. Je kunt heel lang over iets “praten” maar het echte proces speelt zich af op een niveau waar niet in woorden maar in beelden wordt gedacht.

JE PASSIE

Een groot en beladen woord, maar passie komt eenvoudig voort uit energie en plezier. Hoe maak je die vrij?

Veel mensen komen nooit in hun passie terecht omdat ze teveel worden gehinderd door oude angsten en overtuigingen die aan een flinke up-date toe zijn. Wat we in de therapie gaan doen is deze  oude patronen onderzoeken op hun waarde en houdbaarheidsdatum. We zetten hier o.a. Inner Child oftewel regressie (klik hier),  Mindfulness (klik hier) en hart-coherentie in (klik hier) Het resultaat van dit onderzoek is dat je ineens ruimte  en energie voelt omdat je nieuwe denkpatronen veel meer passen bij wie je echt bent. Pas als je niet meer in een stress-mode zit krijg je echt de ruimte om om je heen te kijken en te gaan genieten van wat je doet.

Zo kun je er b.v. achterkomen dat een bepaald gedrag dat jou eigenlijk tegenwerkt gebaseerd is op een idee van vroeger waar je het op bewust niveau allang niet meer mee eens bent.

4 tot 8 sessie volstaan meestal. Je zult merken dat dit de meest minimale investering blijkt met het  maximaal denk- EN voelbare rendement.        (Zakelijk blijven we natuurlijk wel!)

Positive Impulse - Jovanna Vriend | Copyright © 2012-2018
^ Back to Top